Project Adruino 1

 Led nhấp nháy. Sau đây tôi sẽ tạo một project nhấp nháy led thời gian delay là 1 giây sử dụng proteus để mô phỏng. Code chương trình. int ledPin = 9; void setup() {           pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() {           digitalWrite(ledPin, HIGH);           delay(1000);           digitalWrite(ledPin, LOW);           delay(1000); } Giải thích chương trình. int ledPin = 9; Khai báo một giá trị biến integer là ledPin = 9. void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } Trong Arduino Xem tiếp…

Test

CÁCH ĐỌC THƯ VIỆN CỦA ARDUINO IDE Một số bạn thắc mắc làm cách nào để có thể đọc được thư viện của Arduino IDE ví dụ như thư viện I2C, DHT11,…trong đó họ viết gì?? của một số bạn đã viết sẵn, để tham khảo hay cần hiểu rõ hơn. Thì hôm nay shop xin trình bày cho các bạn một số cách khá đơn giản này nhé: CÁCH 1: CÁCH NÀY HƠI DÀI CÁC BẠN CHỊU KHÓ NHÉ. Thứ nhất: Tôi có sẵn một Xem tiếp…

CÁCH ĐỌC THƯ VIỆN CỦA ARDUINO IDE

CÁCH ĐỌC THƯ VIỆN CỦA ARDUINO IDE Một số bạn thắc mắc làm cách nào để có thể đọc được thư viện của Arduino IDE ví dụ như thư viện I2C, DHT11,…trong đó họ viết gì?? của một số bạn đã viết sẵn, để tham khảo hay cần hiểu rõ hơn. Thì hôm nay shop xin trình bày cho các bạn một số cách khá đơn giản này nhé: CÁCH 1: CÁCH NÀY HƠI DÀI CÁC BẠN CHỊU KHÓ NHÉ. Thứ nhất: Tôi có sẵn một Xem tiếp…

Lý do tại sao ai cũng nên tìm hiểu về Arduino ngay lúc này

Có lẽ bạn đã nghe nói về Arduino rồi, hoặc cũng có thể là chưa. Nhưng thậm chí nếu bạn đã nghe về nó, thì có thể bạn vẫn chưa thực sự biết nó là gì, nó có thể làm những gì, hoặc lý do tại sao bạn nên quan tâm đến nó. Rất nhiều người đặt tên Arduino là “trò chơi xếp hình Lego cho người lớn yêu công nghệ”, và đó là sự thật, ít nhất là trong Xem tiếp…